MissieVisie

Missie

Missie

Kwetsbare ouderen/jongeren zo lang mogelijk, op een zelfgekozen wijze zelfstandig deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij.

Visie

Visie

Thuiszorg Incare heeft hart voor mensen. Kwetsbare ouderen worden rechtvaardig behandeld en met respect. Vertrouwen en veiligheid vormen voor ons de basis voor een gelijkwaardige relatie tussen mensen. Verbinding, persoonlijk contact en respect staan centraal en deze is gebaseerd op het mensbeeld dat de organisatie hanteert.